JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

OBAVJEŠTENjE ZA UČENIKE I RODITELjE

Poštovani učenici i roditelji obavještavamo vas da JU Saobraćajna i elektro škola počinje sa realizacijom nastave na daljinu od ponedjeljka 23. 3. 2020. godine . Nastava će se realizovati prezentovanjem nastavnih sadržaja pojedinih predmeta putem WEB sajta škole. U meniju učenici će koristiti link E-NASTAVA u kojoj će biti sadržaji podijeljeni po razredima, odjeljenjima i predmetima (svakog ponedjeljka ubacuju se novi sadržaji za nastupajuću sedmicu). Učenici su obavezni da predstavljene sadržaje preuzmu, pročitaju, prepišu u sveske i odgovore na postavljena pitanja/zadatke. Predmetni nastavnici će pregledati sveske po prestanku vanrednog stanja i to će predstavljati jedan od elemenata za ocjenjivanje učenika.
Učenicima su dostupne e-mail adrese predmetnih nastavnika za konsultacije o načinu realizacije postavljenih nastavnih sadržaja.
Nastavni sadržaji koji su postavljeni na E-NASTAVA će biti obrisani po isteku sedmice.
Molimo učenike i roditelje da shvate ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i neophodnost ovakvog načina organizacije nastave.