JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

TEHNIČAR LOGISTIKE I ŠPEDICIJE

 • organizuje prevoz robe, posreduje i zastupa pri carinskim poslovima
 • organizuje skladištenje u rukovanje robom, prati unutrašnji tok robe, sklapa ugovore o osiguranju tereta i skladištenju robe
 • poznaje tehničke, tehnološke i ekspčoatacijske osobine prevoznih sredstava
 • izdaje garantna pisma, potvrde i druga potrebna dokumenta
 • vrši obračun obavljenih usluga
 • kontroliše ispravnost dokumenata,
 • obavlja sajamske i agencijske poslove

POŽELjNE OSOBINE:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • snalažljivost
 • pedantnost i sistematičnost u radu
 • psihička stabilnost
 • komunikacijske sposobnosti
 • radoznalost i želja za stalnim praćenjem promjena u saobraćaju