JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

 • planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka i posade motornih vozila
 • pravi planove servisa, njege tekućih i generalnih opravki voznog parka
 • priprema i vodi dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike
 • obrađuje i čuva dokumentaciju
 • kontaktira sa korisnicima usluga prevoza
 • prati realizaciju planiranog obima prevoza;ispituje i prati promjene na transportnom tržištu
 • vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda na licu mjesta, obrađuje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima
 • planira postavljanje saobraćajne signalizacije
 • obrađuje statistiku saobraćajnih nezgoda
 • planira i provodi snimanje saobraćajnih tokova,protoka putnika
 • planira i prati korištenje parking mjesta
 • poznaje savremene zahtjeve transporta i savremene metode ambalažiranja robe
 • vrši izbor pretovarne mehanizacije
 • posjeduje potrebna znanja iz integralnog transporta;poznaje najsavremenije metode transporta

POŽELjNE OSOBINE:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • snalažljivost
 • pedantnost i sistematičnost u radu
 • psihička stabilnost
 • komunikacijske sposobnosti
 • radoznalost i želja za stalnim praćenjem promjena u saobraćaju