JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

 

Profesori će koristiti navedene e-mail adrese kao vid komunikacije sa učenicima:

AKTIV SRPSKOG JEZIKA
Mira Pašić: ramipasic@gmail.com
Mira Đekić: m.djekic2012@gmail.com
Biljana Janković: biljanajankovic2017@gmail.com
Dragana Božičković: draganabozickovicdoboj@gmail.com

AKTIV STRANIH JEZIKA
Ljiljana Bosković: libosko387@gmail.com
Olivera Roganović: roganovicolivera@gmail.com
Milena Mihajlović: milmih@teol.net
Ivana Stakić: anaviaki@gmail.com
Danijela Čanić: daca.93@hotmail.com

AKTIV ELEKTROTEHNIČKE STRUKE
Goran Radojčić: skoladoboj@gmail.com
Milivoje Novaković: mile63.novakovic@gmail.com
Miloš Panić: m.panic@rocketmail.com
Zoran Poljašević: zoranpoljasevic@gmail.com
Sandi Božičković: sandi.bozickovic@gmail.com
Dragoslav Cvijanović: dragoslav.skola@gmail.com
Mario Danilović: danilovic.mario.84@gmail.com
Miroslav Đurić: mirodjuric499@gmail.com
Dragana Maksimović: sesdragana@gmail.com

AKTIV SAOBRAĆAJNE STRUKE
Nemanja Stefanović: n.stefanovic87@gmail.com
Violeta Novaković: violeta69novakovic@gmail.com
Gordana Blagojević: blagojevicaleksic@yahoo.com
Slaven Ružojčić: slavenruzojcic85@gmail.com
Dragan Lukić: dragan_lukic@live.com
Slaviša Mišurić: slavisamisuric@yahoo.com
Marina Mikić: marina.lukic86@gmail.com
Smiljka Popović: smiljkapopovic70@gmail.com
Biljana Jovanović: dasjovanovic@gmail.com
Drago Cvijanović: cvijanovicdrago1@gmail.com
Nataša Mitrović: natascha_225@yahoo.com

AKTIV PRIRODNIH NAUKA
Mladenka Rističević: mladenkaristicevic@gmail.com
Nataša Ilić: natasailic.math@gmail.com
Nusret Ogrić: o_nusret@hotmail.com
Mirjana Lukajić: mirjana.sesdoboj@gmail.com
Danijela Vuković: lazarevicdanijela@yahoo.com
Milan Pejičić: milanp1960@hotmail.com
Željko Todorović: zeljkodoboj1957@gmail.com
Slavko Ožegović: ozegovic.slavko@yahoo.com
Vedran Sofić: sofavedran81@hotmail.com
Aleksandra Simić: aleksandrasimic005@gmail.com
Saša Stjepanović: sasastjepanovic@yahoo.com
Radomir Simikić: informatika.doboj@gmail.com
Tijana Damjanović: ptijana1909@gmail.com
Adela Ridžić: adelaomerovic@live.com
Željana Lukić: zeljana.lukic91@gmail.com