JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

AUTOELEKTRIČAR

 • posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike
 • poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove,posjeduje osnovna znanja za montažu
 • ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje električnih uređaja i instalacija na motornim drumskim vozilima
 • poznaje principe rada elektronskih uređaja primjenjene elektronike u drumskim vozilima
 • koristi računar u detekciji i dijagnostici kvara
 • vrši ispitivanje i održavanje akumulatora

POŽELjNE OSOBINE:

 • dobar vid na blizinu i sposobnost razlikovanja osnovnih boja,
 • spretnost ruku i prstiju
 • dobra koordinacija pokreta sa vidnim podacima
 • sposobnost da se brzo i tačno utvrdi kvar, kao i razvijeno čulo sluha
 • dobra sposobnost rasuđivanja, zbog otkrivanja izvora problema