JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

ELEKTRIČAR

 • posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike
 • poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove, izvodi elektromonterske radove i vrši potrebna mjerenja
 • posjeduje osnovna znanja za montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i uređaja,
 • poznaje osnovna impulsna kola i integrisana kola, posjeduje osnovna znanja o instalaciji i programiranju PLC uređaja,
 • posjeduje osnovna znanja za funkcionalni rad i instalaciju osnovnih elemenata automatike

POŽELjNE OSOBINE:

 • razvijena čula(pogotovo čulo vida) i razlikovanje boja
 • spretnost prstiju i ruku
 • dobra koordinacija pokreta i vida
 • psihička stabilnost
 • fizička kondicija
 • komunikacijske sposobnosti
 • emocionalna stabilnost