ISTORIJA

Hronologija našeg razvoja:

Škola učenika u privredi (posle II svjetskog rata)
Školski centar  “ 23. avgust ”  unutar koga je Saobraćajno-tehnička škola (1975/1976)
RO Srednjoškolski centar u Doboju,
OOUR Saobraćajna i elektro škola Doboj (1977)
Saobraćajna i elektro škola Doboj (1993)

Razvoj infrastrukture:

Stara zgrada Škole učenika u privredi (ne postoji više)
Nova zgrada školskog centra (1975 godine)
Zgrada radionice u krugu školske zgrade (1987 godine)
Sanacija zgrade srednjoškolskog centra(donacija Finske vlade i Finskog bataljona 1996 godine)

To smo mi…

kreatori reforme obrazovanja u elektrotehničkoj struci
pokretači obrazovanja eksperimentalnih odjeljenja elektrotehničke struke (2000/2001)
kreatori novih nastavnih planova i programa u RS u organizaciji EU VET programa Evropske Unije (2002/2003)

Škola je sa višegodišnjom tradicijom. Elektrotehnička struka datira unazad 60 godina, a saobraćajna 30 godina. Ima 25 odjeljenja sa 683 učenika. U školi je 56 stalno zaposlenih radnika.

Posjedujemo 6 specijalizovano opremljenih kabineta .Škola ima 3 kabineta sa po 15 umreženih računara, internet konekciju u kabinetima.Obezbjeđen je internet u svim prostorijama za rad i pripremu profesora,  multimedijalno izvođenje nastave putem video projekcije, grafoskopa…

Radovno učenici kroz nastavu vrše i obilazak stručnih sajmova, objekata relevantnih za struku i nastavu…

Projekti u koje je škola uključena:

EU VET program EU
BIP – omladinsko preduzetništvo
Psihoedukacija adolescenata
EU VET program EU
Istražianje međunarodnog humanitarnog prava
Umijeće življenja
Misli mine
Izdavanje školskog časopisa SEŠ
GTZ projekat
Interkulturalna razmjena učenika
British Council

Budući nastavni programi podrazumjevaju:

udio praktične nastave od 40%,30% stručno-teorijske nastave,30% opšteobrazovnih predmeta
smanjen broj zanimanja unutar profila
uvođenje kabinetske stručno-teorijske nastave
promjene u školstvu u skladu sa promjenama na tržištu radne snage
uvođenje Agencije za standarde i ocjenjivanje
stručno usavršavanje nastavnog kadra za rukovanje savremenim tehnologijama