JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

ISTORIJA

Hronologija našeg razvoja:

 • Škola učenika u privredi (posle II svjetskog rata)
 • Školski centar  “ 23. avgust ”  unutar koga je Saobraćajno-tehnička škola (1975/1976)
 • RO Srednjoškolski centar u Doboju,
 • OOUR Saobraćajna i elektro škola Doboj (1977)
 • Saobraćajna i elektro škola Doboj (1993)

Razvoj infrastrukture:

 • Stara zgrada Škole učenika u privredi (ne postoji više)
 • Nova zgrada školskog centra (1975 godine)
 • Zgrada radionice u krugu školske zgrade (1987 godine)
 • Sanacija zgrade srednjoškolskog centra(donacija Finske vlade i Finskog bataljona 1996 godine)

To smo mi…

 • kreatori reforme obrazovanja u elektrotehničkoj struci
 • pokretači obrazovanja eksperimentalnih odjeljenja elektrotehničke struke (2000/2001)
 • kreatori novih nastavnih planova i programa u RS u organizaciji EU VET programa Evropske Unije (2002/2003)

Škola je sa višegodišnjom tradicijom. Elektrotehnička struka datira unazad 60 godina, a saobraćajna 30 godina. Ima 23 odjeljenja sa 535 učenika. U školi je 56 stalno zaposlenih radnika.

Posjedujemo 6 specijalizovano opremljenih kabineta. Škola ima 4 kabineta sa po 15 umreženih računara, internet konekciju u kabinetima. Obezbjeđen je internet u svim prostorijama za rad i pripremu profesora,  multimedijalno izvođenje nastave putem video projekcije, grafoskopa…

Radovno učenici kroz nastavu vrše i obilazak stručnih sajmova, objekata relevantnih za struku i nastavu…

Projekti u koje je škola uključena:

 • EU VET program EU
 • BIP – omladinsko preduzetništvo
 • Psihoedukacija adolescenata
 • EU VET program EU
 • Istražianje međunarodnog humanitarnog prava
 • Umijeće življenja
 • Misli mine
 • Izdavanje školskog časopisa SEŠ
 • GTZ projekat
 • Interkulturalna razmjena učenika
 • British Council
 • Say what – solve that
 • Obrazovanje zapadnog Balkana – Italijanska ambasada

Budući nastavni programi podrazumjevaju:

 • udio praktične nastave od 40%,30% stručno-teorijske nastave,30% opšteobrazovnih predmeta
 • smanjen broj zanimanja unutar profila
 • uvođenje kabinetske stručno-teorijske nastave
 • promjene u školstvu u skladu sa promjenama na tržištu radne snage
 • uvođenje Agencije za standarde i ocjenjivanje
 • stručno usavršavanje nastavnog kadra za rukovanje savremenim tehnologijama