SEKCIJE

Naziv sekcijeBroj učenikaGodišnje časovaZaduženi nastavnici
Lingvistička
9
68
Dragana Božičković
Kreativno pisanje
10
36
Biljana Janković
Web-programerska
12
36
Goran Radojčić
Radio sekcija
10
36
Mira Pašić
Rukometna
12
34
Slavko Ožegović
Odbojkaška
12
34
Slavko Ožegović
Košarkaška
12
36
Željko Todorović
Atletika
12
36
Vedran Sofić
Fudbal
12
36
Slavko Ožegović
Stoni tenis
20
36
Željko Todorović
Šah
8
36
Ljiljana Bošković
Likovna sekcija
10
36
Smiljka Popović
Kreativna vjeronauka
11
36
Saša Sjepanović
Sekcija za multimediju
10
36
Jelena Mitrović