JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

SAVJET UČENIKA

 

ŠTA JE SAVJET UČENIKA?

Savjet učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i ima za cilj izgradnju partnerskih odnosa .

O SAVJETU UČENIKA NAŠE ŠKOLE

Savjet učenika naše škole je osnovan 2004.godine.
Od osnivanja pa do danas aktivno se bavi različitim aktivnostima
Sastanci Savjeta učenika se održavaju najmanje dva puta mjesečno,ako je potrebno i više puta.
Savjet učenika broji 23 člana.
Iz svakog odjeljenja biraju se dva predstavnika (jedan predstavnik i jedan zamjenik)

FUNKCIJE SAVJETA UČENIKA

  • Promovisanje i zaštita prava I obaveza učenika;
  • Podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole;
  • Saradnja sa upravom škole,Savjetom roditelja i ostalim školama;
  • Promovisanje ineteresa škole u području na kojem se škola nalazi;
  • Organizovanje aktivnosti edukativnog,volonterskog,humanitarnog,zabavnog karaktera (sekcije,promocije,sportska tamičenja);
  • Saradnja sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

STRUKTURA SAVJETA UČENIKA ZA OVU ŠKOLSKU GODINU :

Predsjednik Savjeta učenika: Jovana Stojanović
Zamjenik predsjednika: Vanja Jovanović
Sekretar: Anđela Zečević
Koordinator za rad Savjeta učenika: Vesna Jevtić, pedagog škole i Jovana Radulović, bibliotekar škole

Pogledajte plan i program rada za školsku 2020/2021 godinu:  PROGRAM RADA