JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

TEHNIČAR ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

 • upoznat je sa opštim i posebnim poslovima saobraćajne službe
 • obavlja poslove operativne službe i upravljanja saobraćajem
 • poznaje opšte pojmove o vučnim vozilima, vrsti sredstava, snazi i načinu obilježavanja
 • poznaje propise o upotrebi kola u željezničkom saobraćaju
 • poznaje tehnički kapacitet pruge i pružnih postrojenja
 • poznaje poslove pomoćnika mašinovođe
 • poznaje poslove nadziranja rada skretničara
 • poznaje poslove manevarskog osoblja
 • poznaje poslove održavanja vozova
 • poznaje poslove pregledača kola
 • poznaje poslove otpravnika vozova
 • poznaje poslove tehničkog mehanizovanja vučnih vozila
  obavlja poslove mašinovođe
 • poznaje poslove tehničkih opravki i održavanje kola, a naročito uređaja za osvjetljenje i grijanje
 • poznaje poslove organizacije željezničkog saobraćaja
  obilježavanje kola određenim znacima, serijama, podserijama i ostalim oznakama
 • poznaje vrste stanica sa podjelom kolske službe
  naručuje, dostavlja i otkazuje kola
 • poznaje odredbe o manipulisanju pri prevozu putnika u unutršanjem i međunarodnom saobraćaju
 • poznaje opšte tarife odredbe o prevozu stvari
 • poznaje način utovara i opterećenja kola
 • poznaje vođenje kolskih evidencija

POŽELJNE OSOBINE:

 • dobra razvijenost čula sluha i vida sa raspoznavanjem boja
 • snalažljivost
 • psihička sposobnost, osobine ličnosti, mentalna brzina, pamćenje, brzina reakcije pravljenja izbora i emocionalna stabilnost
 • komunikacijske sposobnosti