Četvrti razred

Prva sedmica (23. 3. – 27. 3. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Druga sedmica (30. 3. – 3. 4. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Treća sedmica (6. 4. – 10. 4. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Četvrta sedmica (13. 4. – 17. 4. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Peta sedmica (20. 4. – 24. 4. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Šesta sedmica (27. 4. – 1. 5. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Sedma sedmica (4. 5. – 8. 5. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Osma sedmica (11. 5. – 15. 5. 2020.)

IV-1   Goran Radojčić
IV-2   Ljiljana Bošković
IV-3   Marina Mikić
IV-4   Smiljka Popović

Profesori će koristiti navedene e-mail adrese kao vid komunikacije sa učenicima:

AKTIV SRPSKOG JEZIKA
Mira Pašić: ramipasic@gmail.com
Mira Đekić: m.djekic2012@gmail.com
Biljana Janković: biljanajankovic2017@gmail.com
Dragana Božičković: draganabozickovicdoboj@gmail.com

AKTIV STRANIH JEZIKA
Ljiljana Bosković: libosko387@gmail.com
Miroslav Topalović: miroslavt83@gmail.com
Olivera Roganović: roganovicolivera@gmail.com

AKTIV ELEKTROTEHNIČKE STRUKE
Goran Radojčić: skoladoboj@gmail.com
Milivoje Novaković: novakovic.ja46@gmail.com
Miloš Panić: m.panic@rocketmail.com
Zoran Poljašević: zoranpoljasevic@gmail.com
Sandi Božičković: sandi.bozickovic@gmail.com
Radomir Simikić: radomir.simikic@gmail.com
Slavko Simić: simicslavko022@gmail.com
Dragoslav Cvijanović: dragoslav.skola@gmail.com
Mario Danilović: mario.danilovic@gmail.com
Miroslav Đurić: bozica.pkdoboj@gmail.com

AKTIV SAOBRAĆAJNE STRUKE
Nemanja Stefanović: n.stefanovic87@gmail.com
Violeta Novaković: violetanovakovic47@gmail.com
Gordana Blagojević: blagojevicaleksic@yahoo.com
Slaven Ružojčić: slavenruzojcic85@gmail.com
Dragan Lukić: dragan_lukic@live.com
Slaviša Mišurić: slavisamisuric@yahoo.com
Marina Mikić: marina.lukic86@gmail.com
Smiljka Popović: smiljkapopovic70@gmail.com
Biljana Jovanović: dasjovanovic@gmail.com
Maja Todorović: t.maja2015@gmail.com
Drago Cvijanović: cvijanovicdrago1@gmail.com
Nataša Mitrović: natascha_225@yahoo.com

AKTIV PRIRODNIH NAUKA
Mladenka Rističević: mladenkaristicevic@gmail.com
Nataša Ilić: natasailic.math@gmail.com
Nusret Ogrić: o_nusret@hotmail.com
Mirjana Lukajić: mirjana.math@gmail.com
Danijela Vuković: lazarevicdanijela@yahoo.com
Zoran Vidović: zoranvidovic55@hotmail.com
Milan Pejičić: milanp1960@hotmail.com
Željko Todorović: zeljkodoboj1957@gmail.com
Slavko Ožegović: ozegovic.slavko@yahoo.com
Vedran Sofić: sofavedran81@hotmail.com
Aleksandra Simić: aleksandrasimic005@gmail.com
Saša Stjepanović: sasastjepanovic@yahoo.com
Sena Hekić: senahekic@gmail.com
Jovana Radulović: gavrilovicjovana544@gmail.com
Vedrana Pantelić-Stanković: vedranapantelic@gmail.com