Treći razred

Prva sedmica (1.9. – 4.9. 2020.)

III-6 Prva sedmica
Islamska vjeronauka

Druga sedmica (7.9. – 11.9. 2020.)

III-6 Druga sedmica
Islamska vjeronauka

Treća sedmica (14.9. – 18.9. 2020.)

III-6 Treća sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III-1 III-3 III-5

Četvrta sedmica (21.9. – 25.9. 2020.)

III-6 Četvrta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III-1 III-3 III-5

Peta sedmica (28.9. – 2.10. 2020.)

III-6 Peta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Šesta sedmica (5.10. – 9.10. 2020.)

III-6 Šesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Sedma sedmica (12.10. – 16.10. 2020.)

III-6 Sedma sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Osma sedmica (19.10. – 23.10. 2020.)

III-6 Osma sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Deveta sedmica (26.10. – 30.10. 2020.)

III-1 Deveta sedmica
III-2 Deveta sedmica
III-3 Deveta sedmica
III-4 Deveta sedmica
III-5 Deveta sedmica
III-6 Deveta sedmica
III-7 Deveta sedmica

Deseta sedmica (2.11. – 6.11. 2020.)

III-6 Deseta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Jedanaesta sedmica (9.11. – 13.11. 2020.)

III-2 Jedanaesta sedmica
III-5 Jedanaesta sedmica
III-6 Jedanaesta sedmica
Islamska vjeonauka
Etika III1 III3 III5

Dvanaesta sedmica (16.11. – 20.11. 2020.)

III-1 Dvanaesta sedmica
III-2 Dvanaesta sedmica
III-3 Dvanaesta sedmica
III-4 Dvanaesta sedmica
III-5 Dvanaesta sedmica
III-6 Dvanaesta sedmica
III-7 Dvanaesta sedmica

Trinaesta sedmica (23.11. – 27.11. 2020.)

III-2 Trinaesta sedmica
III-5 Trinaesta sedmica
III-6 Trinaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Četrnaesta sedmica (30.11. – 4.12. 2020.)

III-2 Četrnaesta sedmica
III-5 Četrnaesta sedmica
III-6 Četrnaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Petnaesta sedmica (7.12. – 11.12. 2020.)

III-6 Petnaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Šesnaesta sedmica (14.12. – 18.12. 2020.)

III-2 Šesnaesta sedmica
III-6 Šesnaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Sedamnaesta sedmica (21.12. – 25.12. 2020.)

III-6 Sedamnaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5

Osamnaesta sedmica (28.12. – 30.12. 2020.)

III-6 Osamnaesta sedmica
Islamska vjeronauka
Etika III1 III3 III5