Treći razred

Prva sedmica (1.9. – 3.9. 2021.)

Druga sedmica (6.9. – 10.9. 2021.)

III-2 Druga sedmica
Islamska vjeronauka

Četvrta sedmica (20.9. – 24.9. 2021.)

III-4 Četvrta sedmica
Islamska vjeronauka

Peta sedmica (27.9. – 1.10. 2021.)

III-4 Peta sedmica
Islamska vjeronauka

Šesta sedmica (4.10. – 8.10. 2021.)

III-4 Šesta sedmica
Islamska vjeronauka

Sedma sedmica (11.10. – 15.10. 2021.)

III-4 Sedma sedmica
Islamska vjeronauka

Osma sedmica (18.10. – 22.10. 2021.)

III-4 Osma sedmica
Islamska vjeronauka

Deveta sedmica (25.10. – 29.10. 2021.)

III-4 Deveta sedmica
Islamska vjeronauka

Deseta sedmica (1.11. – 5.11. 2021.)

III-4 Deseta sedmica
Islamska vjeonauka

Jedanaesta sedmica (8.11. – 12.11. 2021.)

III-4 Jedanaesta sedmica
Islamska vjeonauka

Dvanaesta sedmica (15.11. – 19.11. 2021.)

III-4 Dvanaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Trinaesta sedmica (22.11. – 26.11. 2021.)

III-4 Trinaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Četrnaesta sedmica (29.11. – 3.12. 2021.)

III-4 Četrnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Petnaesta sedmica (6.12. – 10.12. 2021.)

III-4 Petnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Šesnaesta sedmica (13.12. – 17.12. 2021.)

III-4 Šesnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Sedamnaesta sedmica (20.12. – 24.12. 2021.)

III-4 Sedamnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Osamnaesta sedmica (27.12. – 30.12. 2021.)

III-4 Osamnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

Devetnaesta sedmica (24.1. – 28.1. 2022.)

III-4 Devetnaesta sedmica
Islamska vjeronauka

 

Školska slava Sveti Sava