JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

MISIJA I VIZIJA

  

Misija ( šta škola pruža )

  Misija škole je da učenicima: pruži trajna, funkcionalna i po sadržaju aktuelna znanja, da razvija opštu i tehničku kulturu i podstiče inicijativnost, timski rad,odgovornost, disciplinu i pozitivnu komunikaciju.


Vizija ( kakvu školu želimo )

Moderna , bezbjedna i opremljena škola sa zadatkom stvaranje profila učenika koji se odlikuje značajno visokim nivoom odgovornosti, stručne, socijalne i kulturne kominikacije, a koje će uspješno implementirati u savremenom okruženju.