JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor je organ upravljanja u školi.
Ima sedam članova koji su izabrani iz reda radnika škole, osnivača škole, roditelja i lokalne zajednice.
Neki od mnogobrojnih poslova koje obavlja školski odbor su:

  • Odlučuje o poslovanju škole
  • Donosi godišnji plan rada škole i usvaja izvještaj o njegovom ostvarivanju
  • Imenuje i razrješava direktora škole
  • Objavljuje konkurs za izbor nastavnika i stručnih saradnika
  • Prati uspjeh učenika i preduzima mjere za unapređenje rada škole
  • Donosi prijedlog plana upisa učenika
  • Donosi Statut i druga opšta akta škole
  • Rješava žalbe učenika o isključenju iz škole
  • Rješava prigovore radnika škole
  • Odlučuje o korišćenju finansijskih sredstava škole, itd.