JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

 

Elektronski dnevnik

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izradilo je i učinilo dostupnom mobilnu aplikaciju „EDUKOM eDnevnik”, namijenjenu roditeljima i učenicima srednjih, umjetničkih i specijalnih škola koje koriste Edukom – eDnevnik informacioni sistem.
Aplikacija je razvijena u okviru projekta „Opremanje vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj računarskom opremom i softverom”, sa ciljem da unaprijedi i olakša komunikaciju svih učesnika u obrazovnom procesu.  „EDUKOM eDnevnik” mobilna aplikacija pruža pristup svim informacijama o školskim aktivnostima učenika kroz brzu, jednostavnu i bezbijednu komunikaciju između učenika, roditelja i nastavnika. Upotrebom ove mobilne aplikacije učenici u svakom momentu imaju uvid u svoje školske aktivnosti i obaveze. 

Aplikacija je dostupna na Google prodavnici (Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.edukom) i Huawei prodavnici (HuaweiAppGallery – https://appgallery.huawei.com/app/C107661897). 
Svi zainteresovani učenici i roditelji aplikaciju mogu besplatno preuzeti i instalirati na svoje mobilne telefone. Potrebno je da u pretraživaču na Google ili Huawei  prodavnici unesu “EDUKOM eDnevnik” i pretraga će vratiti željenu aplikaciju.  Elektronski dnevnik možete otvoriti i u internet pregledniku klikom na jednu od ponuđenih opcija: Edukom roditelj, Edukom učenik ili Edukom nastavnik.