JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

BIBLIOTEKA

Biblioteka je osnovana 1975. godine . Članovi su svi učenici i profesori škole i oni za korišćenje biblioteke ne plaćaju članarinu. Biblioteka u svom fondu posjeduje 4633 monografske publikacije I 204 serijske publikacije. Najveći dio fonda čine knjige koje nalaze u programu školske lektire, ali biblioteka posjeduje i drugu literatutu: klasike svjetske i srpske knjiežvnosti, stručnu literature za nastavnike, te referensnu zbirku u kojoj se nalaze priručnici za učenike i nastavnike, rječnici, enciklopedije, leksikoni itd. U prošloj školskoj godini usluge biblioteke je koristilo 350 učenika, i 44 nastavnika škole. Nastojimo da kontinuirano obnavljamo fond biblioteke u skladu sa potrebama korisnika, pa se nadamo da će broj učenika koji koriste usluge biblioteke da se povećava.

Biblioteka je dostupna za korisnike svakog radnog dana u periodu od 8: 00 do 16: 00 sati.

Bibliotekar: Jovana Radulović.