JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

TEHNIČAR RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

 • poznaje građu računara
 • poznaje osnovne mrežne protokole, vrši detekciju i dijagnostiku kvara
 • vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera
 • poznaje bezbjednost računarskih sistema
 • poznaje osnove SQL
 • vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema
 • koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka
 • programira na jednom od programskih jezika
 • koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prenosa podataka

POŽELjNE OSOBINE:

 • prilagodljivost i sklonost stalnom učenju novih sadržaja
 • razvijene analitičke i tehničke sposobnosti
 • sposobnost komunikacije
 • želja za nastavkom školovanja