JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Direktor: Miroslav Topalović, prof. engleskog jezika i književnosti
Sekretar: Koviljka Đekić
Pedagog: Vesna Jevtić, prof. pedagogije i psihologije
Psiholog: Vedrana Pantelić-Stanković, dipl. psiholog
Računovođa: Dijana Trivunović, dipl. ekonomista