Direktor:
Spasoje Vasiljević, dipl. inž. saobraćaja

 

 

 

Sekretar:
Koviljka Đekić

 

 

Pedagog:
Vesna Jevtić, prof. pedagogije i psihologije

 

 

 

Psiholog:
Vedrana Pantelić-Stanković, dipl. psiholog

 

 

Računovođa:
Dijana Trivunović, dipl. ekonomista