JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

SAVJET RODITELJA

ŠTA JE SAVJET RODITELJA?

Savjet roditelja je metod organizovanja i djelovanja roditelja srednjoškolaca koji pomaže uspostavljanje uspješne i sadržajne saradnje roditelja i škole i izgrađivanja njihovog međusobnog uvažavanja i povjerenja. Dobra saradnja Savjeta roditelja , škole i nastavnika pomaže učenicima, kao i nastavnicima i roditeljima u njihovim nastojanjima da podržavaju razvoj mladih.

O SAVJETU RODITELJA NAŠE ŠKOLE

 • Savjet roditelja naše škole je osnovan 4.10.2006 godine.
 • Od osnivanja pa do danas aktivno se bavi različitim aktivnostima
 • Sastanci Savjeta roditelja se održavaju jednom mjesečno.
 • Savjet roditelja u ovoj školskoj godini ima 23 člana 
 • Bira se po jedan predstavnik za svako odjeljenje.
 • Predsjednik Savjeta roditelja je Željko Radić, a potpredsjednik Ružica Stojanović.

FUNKCIJE SAVJETA RODITELJA

 • Promovisanje interesa škole u lokalnoj zajednici.
 • Razmatranje pitanja uspjeha i vladanja učenika, odnosa učenika prema obavezama, trošenja sredstava stečenih učeničkim radom, školskog kalendara , ekskurzija učenika, uslova rada škole i druga pitanja utvrđena odlukom škole.
 • Podsticanje angažovanja roditelja u radu škole.
 • Informisanje Školskog odbora o svojim stavovima kad ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.
 • Ušešće u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.
 • Pomoć u stvaranju kvalitetnijih uslova za rad u nastavi, opremanje radionica, uređenje kabineta, obogaćivanje biblioteka itd.