JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

 • poznaje osnovne karakteristike saobraćajnih sredstava, ponašanja u saobraćaju
 • osnovne konstruktivne elemente motornih vozila,njihove dijelove
 • poznaje savremene zahtjeve transporta i građevinske elemente puta
 • poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda
 • poznaje potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila
 • svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobraćaja i transporta
 • osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobraćajnim uslovima
 • koristi i vrši obradu transportne dokumentacije,uočava nastale kvarove

POŽELjNE OSOBINE:

 • razvijena čula (pogotovo čulo vida)
 • emocionalna stabilnost i otpornost na stres
 • fizička spremnost
 • koordinacija pokreta
 • spremnost na adekvatnu reakciju
 • izdržljivost