April 2020

Prvi broj školskih E-novina

Radio sekcija objavljuje prvi broj školskih E-novina: MALI E-RAZGOVORI.( vanredno izdanje u uslovima aktuelnog virusa Covid19 )POGLEDAJTE PRVI BROJ E-NOVINA