JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Dana 15.septembra 2021. godine u našoj školi obilježen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Navedenog datuma se obilježava i proboj Solunskog fronta, te je izabran i za obilježavanje ovih tekovina koje za srpski narod predstavljaju sinonim slobode i nezavisnosti. Naši učenici su sa učenicima JU Tehničke škole, JU Ugostiteljske i trgovinske škole i JU Ekonomske škole u centralnom holu škole učestvovali u izradi literarnih i likovnih radova. Ovi radovi su izloženi na oglasnoj tabli škole. Takođe, treći školski čas u obje smjene bio je posvećen obilježavanju ovog datuma.

Ideju o uspostavljanju zajedničkog praznika iznijelo je rukovodstvo Republike Srpske u avgustu 2020. godine. Tada je dogovoreno da se ideja proslijedi državnim organima radi uspostavljanja novog praznika.Na sjednici održanoj 10.09.2020.godine Vlada Republike Srpske usvojila je zaključak o praznovanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave čime je ovaj praznik postao zvaničan. Uspostavljanje novog praznika ima za cilj osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i jačanje kulta nacionalne zastave.

Kult zastave je bio na izuzetno visokom nivou u periodu Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ, pa i SRJ. Početkom 21.vijeka u Srbiji kult je gotovo nestao, a poštovanje zastave i državnih simbola nije bilo na zavidnom nivou. Na raznim mjestima su se mogle vidjeti zastave u obliku i razmjeri koji nisu propisani zakonom.
Na Dan zastave u državama u kojima se obilježava ustaljena je praksa isticanja odgovarajućeg oblika zastave na zgradama državnih i lokalnih organa, javnih službi, kao i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi, jednom od najznačajnijih elemenata državnosti. U takvoj prilici zastava se postavlja isključivo na mjesto predviđeno za njeno postavljanje u skladu sa važećim propisima.

15.09.1918.godine srpska vojska je probila Solunski front, a to je bila odlučujuća vojna operacija za slom Centralnih sila u Prvom svjetskom ratu.Okrijepljena nakon oporavka na Krfu na koji je stigla nakon golgote prelaska i povlačenja preko Albanije, srpska vojska je na Solunski front stigla u proljeće 1916.godine. Tu se zajedno sa francuskom, britanskom i grčkom vojskom sukobila sa austrougarskim, bugarskim i njemačkim divizijama ukopanim u rovovima.Srbi su 15.09.1918.godine uradili nešto zajedno sa Srbima van matice. Formirana je jugoslovenska divizija koju su činili mahom Srbi iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Hrvatske, Dalmacije i Crne Gore. Ovih 15 000 vojnika olakšalo je proboj. U tom naletu nisu obraćali pažnju na upozorenje savezničkog francuskog komandanta Franše d’ Eperea da jurišaju mimo svih vojničkih pravila. Prvog dana pješadija je probila 11 kilometara fronta predvođena šumadijskom divizijom na čelu sa Stepom Stepanovićem. Za 45 dana borbe srpska vojska je prešla oko 600 kilometara potiskujući neprijatelja i oslobađajući zemlju.Za vrijeme boravka na Solunskom frontu poginulo je 9 000 srpskih vojnika, a tokom proboja je stradalo 700 vojnika. Srbija je u Velikom ratu dala milionske žrtve kako vojne, tako i civilne, posljedica rata je bila sveopšta glad, bolesti (tifus i španska groznica) koje su dodatno pokosile iscrpljeno stanovništvo. Žrtvovanje sopstvenih života za oslobađanje domovine i svog naroda je vrhunac junačkog aspekta jednog naroda.