JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Prezentacija Omladinske banke

Dana 10. marta u 10 časova u restoranu JU Ugostiteljske i trgovinske škole održana je prezentacija Omladinske banke i Fondacije Mozaik za učenike sve četiri škole Srednjoškolskog centra. Prezentaciji je prisustvovalo 10 učenika naše škole iz odjeljenja II-1 i II-2 i psiholog i bibliotekar škole. Predstavnici Omladinske banke govorili su uopšte o ovom programu, ali i o dosadašnjim projektima koje je Omladinska banka finansirala. Istakli su da sve više škola u Doboju aplicira na projekte Omladinske banke. Učenicima je detaljno objašnjen način na koji se aplicira za projekat na platformi Lonac.pro.