JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

December 2022

Izbor najboljih projekata

U petak 2.decembra našu školu su posjetili nastavnici i učenici Srednje tehničke škole Tešanj sa kojima učestvujemo u projektu “Say what – solve that”. Učenici Srednje tehničke škole Tešanj i učenici naše škole podijeljeni u timove predstavili su po pet projekata. Za najbolji projekat ispred naše škole izabran je “Smart info” i taj projekat će

Izbor najboljih projekata Read More »