JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Predavanje na temu “Opasnost od mina”

Dana 27. februara je za učenike prvog razreda održano predavanje na temu “Opasnost od mina”. Učenici su upoznati sa minskom situacijom u BiH, tipovima mina koje su najčešće na našem području, posljedicma koje mogu prouzrokovati, načinom obilježavanja minskih polja i drugim informacija vezanim za navedenu temu. Predavanje je održao predstavnik EUFOR-A LOT Doboj Radoslav Miletić, instruktor za minsko upozoravanje. Osim učenika, predavanju su prisustvovali direktor škole, stručni saradnici i profesorica Jelena Mitrović.