JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Projekat “We are creating a better future for Western Balkans”

U okviru projekta “We are creating a better future for Western Balkans” koji finansira finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale), a koji ima za cilj jačanje dijaloga između različitih zajednica na Zapadnom Balkanu održane su radionice u Sarajevu od 14. do 18. maja 2023 godine. Učestvovali su direktor naše škole Miroslav Topalović, koordinator praktične nastave Aleksandra Gojić, profesori Goran Radojčić i Nemanja Stefanović i osam učenika. Na radionicama je učestvovalo ukupno 35 učenika i profesora iz JU Srednja tehnička škola Tešanj koja je istovremeno i nosilac projekta, Tehnička škola Čačak i Mješovita srednja škola “Mladost” iz Tivta.