JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Učešće na Forumu o upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini

Grad Doboj je 22. i 23. novembra 2023. godine bio domaćin prvog Foruma o upravljanju otpadom u Bosni i Herecegovini. Uposlenici i učenici naše škole su imali čast da budu dio ovog događaja.
Forum je imao za cilj da angažuje širok spektar zainteresovanih strana u diskusiji o načinima i pravcima za dostizanje smanjenja količine otpada i povećanja ponovno upotrebljenih materijala, kao i budućim perspektivama „ekonomije otpada“ u Bosni i Hercegovini.
Tokom Foruma učesnici su pored Gradske deponije posjetili i preduzeće Omorika Reciklaža d.o.o. Takođe, važno je istaći da je ovo preduzeće veoma značajan partner naše škole kada je u putanju izvođenje praktične nastave.