JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Praktična nastava u preduzeću Sector Security

Biti karika koja učestvuje u izgradnji nove bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju značajno je za učenika naše škole Nebojšu Dragičevića, ali i za školu uopšte. Nebojša Dragičević koji se školuje za zanimanje tehničar računarstva i programiranja praktičnu nastavu obavlja u preduzeću Sector Security d.o.o. poslovna jedinica Doboj.
Sector Security d.o.o. sarađuje sa našom školom na polju praktične nastave. Ovo preduzeće je jedan od podizvođača na polju projektovanja, izgradnje i opremanja nove bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju.
Tokom izvođenja praktične nastave učenik ima mogućnost da na objektu nove bolnice učestvuje u postavljanju: računarske i telefonske mreže, sistema za zaštitu od požara, sistema za evakuacijsko ozvučenje, sistema za kontrolu pristupa objektu i radnog vremena, SOS sistema poziva sestre i sl.
Uz podršku mentora Draga Pajunovića (glavni inženjer za instalacije slabe struje na objektu) Nebojša stiče raznovrsna znanja i iskustva iz struke kojom će se baviti u budućnosti.