JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Podrška realizaciji praktične nastave

Ispred školske radionice su postavljeni su stubovi namjenjeni za realizaciju programa praktične nastave za učenike koji se obrazuju za zanimanje Električar-elektroinstalater. Postavljanje stubova omogućio je Elektro Doboj.