JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Edukacija na temu zaštite životne sredine

Dana 19.aprila 2024.godine u organizaciji Odjeljenja za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj u sklopu svojih redovnih aktivnosti održana je edukacija na temu zaštite životne sredine, divljih deponija i sprovođenja mjera energetske efikasnosti. Edukaciji je prisustvovalo pet učenika naše škole u pratnji psihologa Vedrane Pantelić-Stanković.