JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

U našoj školi je i ove godine obilježen Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Na elektronskoj tabli škole puštena je prezentacija na ovu temu a u holu su učenici mogli da preuzmu brošure sa edukativnim tekstovima o AIDS- u i drugim polno prenosivim bolestima. Savjet učenika pripremio je i pano na ovu temu.