JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Dan maternjeg jezika

 U petak, 21. februara obilježili smo Međunarodni dan maternjeg jezika. Cilj obilježavanja ovog datuma je njegovanje kulturne i jezičke različitosti.
UNESCO je 1999. godine na 30. zasjedanju Glavne skupštine, na prijedlog Bangladeša, proglasio 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika.