JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Savjet učenika i likovna sekcija naše škole na kreativnoj radionici povodom Međunarodnog dana žena izradili su čestitke i cvijeće za sve žene zaposlene u školi. Na elektronskoj tabli škole emitovana je prezentacija o istorijatu obilježavanja osmog marta kao Međunarodnog dana žena.