JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

December 2020

Donacija Crvenog krsta

Opštinska organizacija Crvenog krsta Doboj donirala je 23. decembra 2020. godine našoj školi stalak za dezinfekciju i beskontaktni toplomjer. Stalak za dezinfekciju postavljen je na centralnom holu škole i u velikoj mjeri će olakšati posao dežurnim nastavnicima.

Donacija Crvenog krsta Read More »

STEM učionica

Naša škola učestvuje u projektu „ Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“( EEG). Ovaj projekat Vlade Kraljevine Norveške implementira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovni ( UNDP) u periodu 2019-2021. Projekat podržava kreiranja mreže STEM učionica i „fab-lab“-ova u osnovnim i srednjim školama u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave s ciljem podizanja nivoa

STEM učionica Read More »