JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

STEM učionica

Naša škola učestvuje u projektu „ Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“( EEG). Ovaj projekat Vlade Kraljevine Norveške implementira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovni ( UNDP) u periodu 2019-2021. Projekat podržava kreiranja mreže STEM učionica i „fab-lab“-ova u osnovnim i srednjim školama u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave s ciljem podizanja nivoa interesa za tehničke nauke i stimulisanje preduzetništva. U projektu učestvuju 3 osnovne i 2 srednje škole iz Republike Srpske. Ovih dana je u potpunosti završeno opremanje STEM učionice u našoj školi. Učionica je pored novog namještaja i računarske mreže opremljena sa 14 računara, pametnom tablom, dva 3D printera, 10 setova Raspberry Pi 4, STEMI Hexapod robotic setom i ostalim materijalom potrebnim za rad. Pored opermanja učionice, u okviru projekta je planirana obuka nastavnika za upotrebu opreme u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.