JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Posjeta tehničkom pregledu

Prva grupa odjeljenja II-5 (Tehničar drumskog saobraćaja) zajedno sa nastavnikom praktične nastave Draganom Lukićem je 3. juna 2021. godine u sklopu projekt sedmice posjetila Tehnički pregled “Zlata d.o.o.”. Zaposleni su upoznali učenike sa tehnologijom tehničkog pregleda vozila.