JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Evropski dan jezika

U ponedjeljak 26. septembra smo obilježili Evropski dan jezika. Članovi Aktiva engleskog jezika sa učenicima su izradili panoe koji su izloženi na oglasnoj tabli škole. Na elektronskoj tabli emitovana je prezentacija o nastanku i značaju obilježavanja Evropskog dana jezika.