JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Završetak Promocije plana upisa u školsku 2023/24 godinu

U utorak 28.marta završena je Promocija plana upisa u školsku 2023/24 godinu. Obišli smo sve osnovne škole koje pripadaju Gradu Doboj. Naši nastavnici stručnih predmeta su predstavili svoje oblasti i govorili o mogućnostima koje se pružaju u ovim oblastima u pogledu obrazovanja i zapošljavanja.
Takođe, pedagoško-psihološka služba škole i nastavnici opšteobrazovnih predmeta su prezentovali prednosti koje naša škola nudi u pogledu obrazovanja i usavršavanja, a posebno su se fokusirali na prednosti koje se tiču cjelokupnog školskog života.
Vjerujemo da su učenici u osnovnim školama stekli korisne informacije o našoj školi, kao i o prednostima koje pruža odabir određenih zanimanja. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati priliku da pozdravimo mnoge od njih kao naše buduće učenike.