JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Završna faza projekta”We are creating a better future for Western Balkans”

U okviru projekta “We are creating a better future for Western Balkans” koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje ( Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale), a koji ima za cilj jačanje dijaloga između različitih zajednica na Zapadnom Balkanu održane su radionice u Tivtu od 27. do 29. avgusta 2023. godine. Učestvovali su direktor naše škole Miroslav Topalović koordinator praktične nastave Aleksandra Gojić i profesori Goran Radojčić i Nemanja Stefanović. Održane radionice su istovremeno poslednja faza projekta u kojem su osim naše škole učestvovale JU Srednja tehnička škola Tešanj koja je istovremeno i nosilac projekta, Tehnička škola Čačak i Mješovita srednja škola “Mladost” iz Tivta.