JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Puštanje u rad lifta za osobe sa poteškoćama u kretanju

Dana 31. avgusta 2023. godine je u Srednjoškolskom centru u Doboju pušten u rad lift za osobe sa poteškoćama u kretanju. Naša škola je nosilac ovog projekta koji je u cjelosti finansirala Gradska uprava Doboj. Ovaj lift će omogućiti učenicima sa poteškoćama u kretanju da pohađaju našu školu, Tehničku i Ekonomsku školu što je do sad bilo otežano zbog arhitektonskih barijera. Puštanju lifta u rad prisustvovali su zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević, potpredsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević i poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nina Bukejlović i zaposleni u Srednjoškolskom centru.