JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Praktična nastava u firmi Supernova

Kao rezultat dobre saradnje i nedavno potpisanog ugovora između Supernove i naše škole učenici će moći da obavljaju praksu i stiču nova znanja u ovoj kompaniji. Šest učenika će u narednom periodu imati priliku da se upoznaju sa poslovnim procesima i alatima iz oblasti telekomunikacija. Prije početka prakse učenicima je predstavljena organizacija i sistem rada kompanije, politika i inicijative poslodavca u oblasti ljudskih resursa i društvene odgovornosti, kao i najznačajnije aktivnosti u prethodnom periodu.Osim teorijskih cjelina iz telekomunikacionih oblasti, praksa uključuje i upoznavanje sa uređajima koje radnici koriste prilikom obavljanja posla, ali i terenski rad kako bi se stekla potpuna slika o svim izazovima i ljepotama ovog posla.