JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

U petak 1.decembra 2023.godine obilježili smo Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Savjet učenika pripremio je prezentaciju koja je emotivana na časovima odjeljenske zajednice. Učenici su dobili osnovne informacije o AIDS-u: način prenosa, prevencija (korištenje kondoma, testiranje), podrška osobama koje žive s HIV-om itd. Takođe, naglašena je važnost edukacije i smanjenje stigme vezane za AIDS.