JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Još jedan uspjeh naših učenika na m:tel App takmičenju

Aplikacija DetoxBuddy tima „Expert IT“, koji čine učenici trećeg razreda naše škole Dušan Radić, Jovan Nikić i Dejan Bijelić pod mentorstvom profesora Gorana Radojčića plasirala se među pet najboljih u okviru m:tel App takmičenja. Izabrane aplikacije će predstavljati BiH na Regionalnom App takmičenju u Beogradu početkom mjeseca marta.
U sedmom ciklusu m:tel App takmičenja za najbolje aplikacije za mobilne uređaje u BiH stiglo je ukupno 19 aplikacija iz 15 srednjih škola i 13 gradova BiH.
DetoxBuddy je aplikacija koja je dizajnirana da pruži podršku i pomoć osobama da prevaziđu zavisnsot od poroka ( droga, alkohol itd.), da razvije osjećaj prihvaćenosti kod njih i da ih usmjeri ka stručnim službama domova zdravlja.