JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Promocija Crvenog krsta

U centralnom holu Srednjoškolskog centra 13. februara održano je održano predavanje za učenike četiri škole. Predstavnici Gradske organizacije Crvenog krsta govorili su o istorijatu organizacije Crvenog krsta, ali i o različitim aktivnostima koje provode. U svim školama postoje sekcije Crvenog krsta i plan je da u narednom periodu bude održana obuka i takmičenja iz prve pomoći. Dugogodišnja volonterka Crvenog krsta Jovana Nešković, koja je bivša učenica naše škole, istakla je da ju je volontiranje oblikovalo kao ličnost. Apelovala je na učenike da uvijek budu humani, bez obzira na odluku u volontiranju u okviru Crvenog krsta.