JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Predavanje na temu seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju

Dana 16. maja 2024. godine u centralnom holu škole održano je predavanje kojem su prisustvovali učenici prvog razreda.
Ovo predavanje je realizovano u sklopu projekta “Partnerstvo u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju” kojeg UNDP realizuje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federalnom upravom policije. Predavač Vahidin Đaltura stalni je sudski vještak informacijsko komunikacijske oblasti i predavač u centru za edukaciju sudija i tužilaca.