JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Obavještenje za praktičnu nastavu

Obavještavaju se učenici koji praktičnu nastavu obavljaju u privrednmim subjektima da donesu dnevnik rada praktične nastave zaduženom koordinatoru na pregled najkasnije do:

Prvi pregled dnevnika 04.11. – 10.11. 2019.
Drugi pregled dnevnika 09.12. – 14.12. 2019.

Učenici koji ne donesu dnevnik rada na pregled ili ga ne donesu blagovremeno biće neocjenjeni jer je ocjena iz dnevnika rada obavezna i sastavna je komponenta ukupne ocjene postignuća učenika na praktičnoj nastavi.
Takođe, podsjećamo učenike da imaju termin za konsultacije sa zaduženim koordinatorom mogu upoznati zaduženog koordinatora sa svim poteškoćama sa kojima se susreću na praksi kao i da obave konsultacije vezano za vođenje dnevnika rada.
Poslije navedenog termina svi izgovori za nevođenje dnevnika rada neće biti uvaženi.