JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Podjela diploma 2019

Dana 17. juna u centralnom holu škole održana je svečana podjela diploma za 4 odjeljenja četvrtog stepena i 2 odjeljenja trećeg stepena. Direktor škole je pozdravio prisutne i uručio Vukove diplome i prigodne nagrade učenicima koji su ostvarili odličan uspjeh u učenju i vladanju tokom školovanja (5,00). Proglašen je maturant generacije četvrtog stepena – Anida Mešić i maturant generacije trećeg stepena – Aleksandar Kokić.