August 2020

COVID-19 Uputstva i preporuke

Poštivanje preporuka smanjuje rizik od obolijevanjaMjere zaštite učenika i nastavnika u školama će se sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje je donio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. 1. Opšte preporuke za organizaciju nastavnog procesa:1.1. Svi radnici škole trebaju aktivno biti uključeni u sprovođenje …

COVID-19 Uputstva i preporuke Read More »