JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Obavještenje za učenike o podjeli odjeljenja na grupe i načinu organizacije nastave

Sve je spremno za prijem naših učenika. Pred vama su rasporedi odvijanja nastave po grupama u okviru svih razreda.
Pažljivo pogledajte odgovarajuće rasporede! Sve dodatne informacije dobićete od odjeljenjskih starješina.

 

Raspored smjena

 

Grupe I razred

Grupe II razred

Grupe III razred

Grupe IV razred