JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju

Dana 3. marta u 13:15 časova u učionici broj 6 realizovan je čas u odjeljenju IV-3. Prisutni su bili predavači saobraćajane grupe predmeta: Biljana Jovanović i Nemanja Stefanović, pedagog, psiholog i bibliotekar škole. Čas je realizovan putem Zoom online platforme. Učenici su pažljivo slušali predavanje i prezentaciju. Prezentacija je posvećena mladim vozačima i negativnom uticaju alkohola na bezbjednost u saobraćaju. U prezentaciji su navođeni primjeri saobraćajnih nezgoda koje su počinili mladi vozači pod uticajem alkohola.
Predavanje i prezentaciju realizovala je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u okviru svojih redovnih aktivnosti koje se odnose na bezbjednost u saobraćaju učenika srednjih škola.